Wat is de Islam?

Wat is de Islam?

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord “Islam”. De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus (v.z.m.h.), of Boeddhisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De religie “Islam” is de ware religie van “Allah” en als zodanig is het centrale principe van Allah’s religie ; de totale onderwerping aan Allah’s wil.
Het Arabische woord “Islam” betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een een ‘Moslim’ genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vzmh) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.

Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. De naam van Gods religie ‘Islam’, is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens.

In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart God;

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”.
(Heilige Koran 5:3)
Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid.
Wie wordt vereerd door de moslims?

De moslims vereren Allah en zijn profeet Mohammed (vzmh)

Wie was de grondlegger van de Islam?

Zo’n 1400 jaar geleden, in het huidige Saoedi-Arabië, stichtte Profeet Mohammed (vzmh) Islam op. Profeet Mohammed (vzmh) werd 571 in Mekka geboren. Hij was een wees kind op jonge leeftijd. Mohammed (vzmh) mediteerde veel in een grot in de berg Hira, dicht bij Mekka. Als hij op een nacht aan het mediteren is, verschijnt plots de engel Gabriel. Gabriel spreekt tot Mohammed (vzmh) en zegt dat hij de profeet van Allah is. Sinds die dag ontvangt Mohammed (vzmh) regelmatig de boodschap dat er geen andere god bestaat dan Allah. De eerste moslims was Khadija, vrouw van de Profeet Mohammed (vzmh).
Profeet Mohammed (vzmh) verkondigt dat iedereen, ongeacht huidskleur, cultuur of ras moslim kan worden.
Mohammed (vzmh) moedigt de vernietiging van de verafgoding aan.
In 622 emigreert Mohammed (vzmh) naar Medina (de stad van de profeten), samen met zijn volgelingen. Dit is ook het eerste jaar van de Moslims jaartelling. De profeet Mohammed sterft in het jaar 632 in Medina.

Wat zijn de ‘regels’ van de Islam?

De moslims volgen de Koran. Dit is een boek met 114 hoofdstukken (soera`s) De moslims volgen ook 5 pilaren:
1-Geloofsbelijdenis: “Er is geen God dan Allah, en Mohammed is Zijn Profeet.
2-Het gebed: vijf maal per dag bidden in de richting van de Kaba, (Mekka) de heilige stad.
3-Het vasten: In de Ramadan, de negende maand van de Moslimkalender, moet de moslim vanaf zonsopgang tot zonsondergang vasten. Er mag niet gedronken, gegeten, gerookt of gevrijd worden.
4-Het geven van aalmoezen: Rijke moslim moet een deel van zijn of haar inkomen afstaan aan de armen.
5-De bedevaart: Men moet minstens één keer per zijn leven naar Mekka, de heilig stad.

Home

Media

Contact

Ieperstraat 26- 2018 Antwerpen

Tel:03-2482436

Akabe Facebook

Foto’s & Video

Activiteit

Islam

Vastenmaand.

De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender.

Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

RamadanHet vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed (vzmh) de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden.

De maand Ramadan begint als twee orthodoxe moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims de gehele maand, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het breken van de vasten (de iftaar), is het feest.

Daarna wijden ze zich aan het avondgebed (Ischa en Terawiehgebed)

Ramadan is de gezelligste maand van het jaar en geeft de vastenden een gevoel van verbondenheid. Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een paar dagen mee te doen.

Zwangere of zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste dagen later wel inhalen.

Tijdens de maand Ramadan behaalde de profeet Mohammed (vzmh) eerste overwinning op Mekka. Doordat de islamitische kalender een maankalender is, valt de Ramadan niet steeds op dezelfde data van de Gregoriaanse kalender.

Het vasten
Het vasten wordt Sawm (Saum) of Siyam genoemd. Dit houdt in dat moslims op deze tijden niet eten, drinken, roken en dat ze zich onthouden van geslachtsgemeenschap. Voor zieken, zwangere vrouwen, soldaten in oorlogstijd en jonge kinderen wordt een uitzondering gemaakt, zij hoeven niet te vasten, hoewel het inhalen ervan voor wie dat mogelijk is wel wordt aangemoedigd. Zowel ‘s ochtends vroeg als ‘s avonds na zonsondergang wordt er vaak zeer uitgebreid gegeten, ‘s avonds vaak tot diep in de nacht.

Van niet-moslims, bijvoorbeeld bezoekers aan islamitische landen, wordt niet verwacht dat ze meevasten. Zeker in toeristische plaatsen kunnen toeristen overdag gewoon eten en drinken in restaurants. Wel wordt van ze verwacht dat ze discreet zijn, erg openbaar uitgebreid eten voor het oog van mensen die vasten getuigt niet van respect.

Ramadan moebarak
Moslims begroeten elkaar voor en tijdens de Ramadan met ‘ramadhan moebarak’ of ‘ramadhan mabroek’, wat ‘gezegende Ramadan’ betekent. Omdat de Ramadan ieder jaar terugkeert, en door alle volwassenen gehouden wordt en zeer ingrijpend is voor het leven van alledag, maakt dit een zeer diepe indruk op de moslims.

De Ramadan eindigt met het Kleine Feest (Ramadanfeest), waarop uitbundig gefeest en gegeten wordt.

Redenen voor het houden van de Ramadan
De Ramadan is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven in de koran. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. Het herinnert hen hoe het is om arm en hongerig te zijn.

Vaststelling van de tijden van de Ramadan
Het begin van de maand Ramadan of de vastenmaand wordt waargenomen door het zien van de maan op de vooravond van de eerste dag van de maand. Hierdoor begint de Ramadan in verschillende landen vaak op verschillende dagen, omdat de belangrijkste regel voor het begin van de maand Ramadan nog altijd gebaseerd is op het visueel waarnemen van de maan. Verder zijn de aangehouden criteria niet altijd hetzelfde, met moderne middelen kan immers exact de maanstand (cyclus) worden waargenomen.

Ramadan bij bewolking of mist kan ook een ander criterium worden gebruikt, nl. wanneer de maan niet zichtbaar is op dag 29 dan telt men nog 1 dag bij en voltooit men de maand Ramadan tot 30 dagen (en dat is het maximum) want er zijn geen 31 dagen in de islamitische (maan)maanden.

De dagindeling bij moslims is dan weer gebaseerd op de zonnestand. De vastendag begint nog voor zonsopgang bij het eerste gebed van de dag (al-fajr) en eindigt bij zonsondergang, dan mag een moslim weer eten en drinken.

Volgens de voorschriften begint het vasten wanneer men ‘s ochtends een witte draad van een zwarte kan onderscheiden (in het licht van de zon). Deze witte draad slaat volgens sommigen op de schemering (of het eerste licht) dat aan de horizon begint te verschijnen (en niet letterlijk het onderscheid tussen een witte en zwarte draad in het (zon)licht).

Ramadan Op de 27-ste nacht van de Ramadan valt Lailat ul Qadr (Nacht van de beslissing). Het is de nacht van de openbaring van de koran aan de profeet Mohammed (vzmh) ook wel genoemd ‘de waardevolle nacht‘ of ‘nacht van de goddelijke beschikking’, soms ook vertaald als ‘nacht van goddelijke maat der dingen’. In deze nacht bracht de engel Gabriel de eerste openbaring van de heilige koran (het heilige boek van de moslims) over aan de profeet Mohammed (vzmh)