Vrijdagpreek

Preek van vrijdag 25 januari 2019

Ibadah is het leven

Beste broeders

Onze Rab zegt in hoofdstuk Zariyat het volgende over het bestaan van de mens op de wereld. ‘En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.’[1]
Ibadah betekent dat je God accepteert, je respecteert Hem en komt de bevolen geboden na. Het eerste wat bij ons opkomt als we aan het woord ibadah denken, is het praktiseren van onze daden. Onderdelen van ibadah die behoren tot alle geloven kunnen zijn, salat, vasten, hadj en zakaat. Naast deze belangrijke gebeden dienen wij als dienaar onze verantwoordelijkheid op ons te nemen.

Beste aanwezigen!

Dienaarschap is een gunst aan de kinderen van Adam(vzmh). Iedere moslim dient het leven en zijn taken als dienaar te zien als een grote mogelijkheid. Onze Rab zegt: ‘Zeg: “Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Rab der Werelden.’[2] Hiermee geeft Hij(swt) Zijn Barmhartigheid voor zijn dienaren aan. De mens dient in alle fasen van zijn leven nooit te vergeten dat hij een dienaar is, de grenzen niet overschrijden en niet achter wereldse verlangens aan gaan. Het wereldse leven is een toevertrouwing aan hem en hij moet bij Allah(swt) verantwoordelijkheid afleggen. Alles wat bestaat is een gunst en hiervoor dient hij zijn dankbaarheid te tonen. Als hij op een dag in problemen komt moet hij niet in opstand komen maar moet hij dit zien als een beproeving. Hiervoor dient hij geduld te tonen en sterk te zijn. De beloning en de tegenprestatie hiervan moet hij van Allah(swt) verwachten.
Hij moet niet met hoogmoed naar andere mensen en het leven kijken

Men dient met nederigheid en met wijsheid naar de zaken te kijken die met een reden zijn geschapen. Hij dient liefdevol en barmhartig te zijn.
Beste gelovigen!
Het woord ibadah betekent in zijn brede zin ook dienaar zijn en is het volledige geloof. Dienaarschap zijn handelingen waarvoor je de tevredenheid van Allah(swt) krijgt en als je het uitvoert dan krijg je hier beloning voor en kom je dichter bij Allah(swt) en je komt zijn geboden na. Ibadah omvat alle woorden en handelingen waarvan Allah(swt) tevreden is. Het geloof tekent het programma van het leven, het bepaalt de levensvorm van de mens. Het bevindt zich in alle stadia van het leven. Kortom, het volledige leven is het geloof en het volledige geloof is ibadah. Of terwijl, ibadah is het leven en het leven is ibadah.
Beste broeders !
Als moslims dienen wij op de beste manier ons geloof te belijden, hier zijn we verantwoordelijk voor. We hebben de verantwoordelijkheid om het geloof dagelijks op de beste manier te verantwoorden op ons werk, op school, op de markt, kortom in alle fasen van ons leven. We moeten beseffen dat de onderlinge verhouding met andere geloofsgenoten grote impact heeft voor de bijdrage van de Islam aan de samenleving.  We moeten nooit vergeten dat onze inzet een grote ibadah is en een bewustwording van onze dienaarschap is. Moge onze Rab er voor zorgen dat we deze ibadah op de beste manier uitvoeren en tot de dienaren behoren die altijd bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Amien

 

[1] Zariyat 51:56

[2] En’am 6:162