Cursus S. Van Exaerde

Hieronder volgende de lesgegevens van de lessen die door S. Van Exaerde  worden gegeven

Omgang met Ramaḍān

Inhoud

Het boek ‘Mukhtaṣar Minhāj al Qāṣidīn’ dat werd samengesteld door gerespecteerd imam Aḥmad Ibn Qudāmah al Maqdisī is een kort en krachtig werk omtrent de gedragszuivering. Tijdens de lessen zullen we de aandacht vestigen op het innerlijke aspect van de volgende twee hoofdthema’s namelijk: het vasten en de Koran.

Deelnemersprofiel

Iedereen die bewuster om wil gaan met zijn of haar geloofspraktijk.

Cursusmateriaal

De student maakt gebruik van het boek ‘Samenvatting van de weg van de strevers’ (vertaald door dhr. Pieter Coppens), de PowerPoint presentatie en maakt vooral aanvullende notities. Indien het voorzien aantal exemplaren niet meer voorradig is kan de student het boek zelf aankopen via: http://www.lezenleven.nl/boeken/.

Praktische lesgegevens

De lessenreeks wordt onderwezen door S. Van Exaerde in het Nederlands en start op woensdag 8 mei 2019 en eindigt mogelijk op 29 mei 2019. De les op woensdag van 18.00 tot 20.00.

Koranuitleg

Inhoud

Het boek van Allāh ﷻ beter begrijpen is meer dan nodig. Met de wil van Allāh ﷻ maken we kort kennis met de Koran en de verbandhoudende wetenschappen. Nadien betreden we de wereld van tafsīr (Koranuitleg) aan de hand van een analyse van enkele korte hoofdstukken waaronder: de Vijg (At Tīn) en (At Takāthur).

Deelnemersprofiel

Iedereen die de Koran beter wil begrijpen en de betekenissen wil ervaren.

Cursusmateriaal

De student maakt gebruik van de voorziene PowerPoint presentatie en maakt vooral aanvullende notities.

Praktische lesgegevens

De lessenreeks wordt onderwezen door S. Van Exaerde in het Nederlands en start op zaterdag 11 mei 2019 en eindigt mogelijk op 1 juni 2019. De les op zaterdag is van 12.00 tot 14.00.

Het lespakket met boek kost volledig 10€