Cursus C. Moncef


De les zal starten op zaterdag 23/11/2019 …

Het boek ‘Mukhtaṣar al Akhḍarī’ dat werd samengesteld door gerespecteerd imam Al Akhḍarī is een lesboek over de plichtenleer van de moslim volgens het malikitische leerpad. De hoofdstukken reiniging, het gebed en de neerknieling van vergetelheid worden bondig besproken.
Tijdens deze lessenreeks wordt na een beknopte en verduidelijkende inleiding de aandacht gevestigd op het thema reiniging (ṭahārah).
Voor de deelnemers is de beheersing van het Arabisch geen vereiste. De student maakt gebruik van de powerpoints van de lesgever.
Moncef Chaib is de lesgever tijdens deze Nederlandstalige lessenreeks gedurende 8 weken. Elke les duurt twee uur en vormt een totaal van circa 16 uur. Deze serie helpt de student een stevige basis te grondvesten in zijn geloofspraktijk.