Islamitisch Nieuwjaar 1439

 WIJ WENSEN JULLIE GELUKKIG ISLAMİTISCHE NIEUWJAAR  1439

Het begin van 1439 volgens de hijra-kalender (moslimkalender). Muharram (Islamitisch Nieuwjaar) begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang, dus op donderdagavond 21 september 2017.

Ledenvergadering

 

Ledenvergadering

We zijn dit jaar weer gestart met een inleidende ledenvergadering. Hierbij hebben we onze leden toegelicht wat we dit jaar van plan zijn uit te voeren.

Bovendien heeft mijnheer Kiliç de boekhouding van vorig seizoen overgebracht aan de leden. Verder werden praktische zaken over de Koran lessen van het komend seizoen meegedeeld.

Ook werd een presentatie gehouden door mijnheer Altin over zijn bezoek naar Zimbabwe tijdens het offerfeest. Daar werden de offers van de leden geslacht. Zo kregen onze leden bevestigd dat hun offers degelijk werden ontvangen door de juiste personen.

We kregen tevens hoog bezoek van de Belgische Islamitische Federatie (BIF). Ze gaven toelichting over de algemene werking van BIF en hun plannen voor komend seizoen.

Tenslotte heeft onze voorzitter, mijnheer Arslan, een algemene toespraak gehouden en onze leden bedankt voor hun steun.

Bestuursvergadering

We hebben net de eerste bestuursvergadering afgerond van het jaar 2017-2018. Er werd besproken welke activiteiten zullen plaatsvinden en een jaarplan werd gezamenlijk opgesteld. Hopelijk zal het een succesvol jaar worden.We hebben net de eerste bestuursvergadering afgerond van het jaar 2017-2018. Er werd besproken welke activiteiten zullen plaatsvinden en een jaarplan werd gezamenlijk opgesteld. Hopelijk zal het een succesvol jaar worden.

Huzur organiseert İftar-maaltijd

In het kader van de Heilige maand Ramadan organiseert vzw Huzur İftar-maaltijd die speciaal bestemd is voor leden en gemeenschap.

Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang.

De Iftar-maaltijd vormt een belangrijk onderdeel van de Ramadan.
Iftar is het Arabische woord voor het breken van de vasten. Moslims onthouden zich tijdens de Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang van eten en drinken. Aan het einde van de dag wordt het vasten doorbroken en de avondmaaltijdgezamenlijk met familieleden en vrienden genuttigd.  Op 23 juni is iedereen bij deze maaltijd uitgenodigd om gezamenlijk met mensen van andere gezindten uiting te geven aan de multiculturele samenleving.  iftar begint om 22u07 .

İftar Video:  https://photos.google.com/photo/AF1QipOhd6VGrTG54tBLW6rqjjzpgnytcw5_E3ouA40f  

 

IFTAR ism KdG Hogeschool Antwerpen Zuid

 In het kader van het Ramadan organiseert Huzur en KdG een Iftar-maaltijd voor de leerlingen,buurtbewoners en andere belangstellenden.

Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de Ramadan en alles wat daar omheen gaat.

De nadruk zal gelegd worden op overeenkomsten met andere godsdiensten, waarin mensen vreedzaam met elkaar kunnen leven, werken en wonen. Het uitgaanspunt is zoeken naar zaken die mensen verenigen.

 

VİDEO : https://photos.google.com/photo/AF1QipNEJm4c9YgMXIe5b50g_PUog_6xnm5rJylbm449

Iftar

Elke avond kan u genieten van een İftar bij Huzur Moskee…

Her akşam Huzur Camimizde iftar edebilirsiniz.

Redenen voor het vasten tijdens de Ramadan

1- Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven in de Koran.
2-Het vasten wordt ook gezien als vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan Allah
3-Tijdens ramadan leren mensen zelfdiscipline.
4-De Moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen op de wereld. Het herinnert hen hoe het is om arm en hongerig te zijn.

Sahoer

“Sahoer is een gezegende maaltijd; laat het niet na. Desnoods drinkt iemand van jullie een slok water, want waarlijk, Allah en Zijn engelen prijzen degenen die sahoer nuttigen.”